Фирма Деворекс ООД стартира внедряването на SAP


Фирма Деворекс ООД стартира внедряването на SAP

Фирма Деворекс ООД стартира внедряването на SAP

С оглед на планираното мащабно разрастване на компанията и с цел повишаване на ефективността на всички звена и отдели, производствения контрол и обслужването на клиенти, ръководството на фирма Деворекс ООД стартира проект по внедряване на интегрираната бизнес платформа SAP.

SAP е ефективна ERP система за планиране, управление, отчитане и контрол на фирмената дейност, която позволява на фирмите да адаптират своя бизнес към променящите се изисквания на клиентите и тенденциите на пазара. Системата се използва от компании в световен мащаб в разнообразни индрустрии от автомобилостроене до хранителновкусова промишленост.

Инвестицията в най-широко разпространената платформа за управление на бизнеса – SAP, се очаква да бъде завършена през Февруари 2010г.

Назад
Станете доверен монтажист на системите на Деворекс!