Бързо развиваща се фирма в региона на Пловдив


Бързо развиваща се фирма в региона на Пловдив

Бързо развиваща се фирма в региона на Пловдив В началото на годината, фирма Devorex бе отличена за заслугите си в обществено-научната и предприемаческа дейност в България и за принос в прехода към пазарната икономика. Сертификата бе връчен по време на състоялият се в Пловдив семинар на Научната общност в България, уважен от редица политечески, икономически и научни дейци.
Назад
Станете доверен монтажист на системите на Деворекс!